Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Suchań

Prasóweczki

W chwili wejścia Polski do Grupy Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko przez ostatnie, że człowiek Polski jest prawo wjeżdżać bez kontroli granicznych do pełnych państw strefy Schengen. Oznacza to, że posiadając własny dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, a co ważniejsze – robić na obszarze Unii Europejskiej.

Obywatelstwo Polskie Białogard

Obywatelstwo polskie – uznanie za obywatela polskiego
Zdecydowanie najłatwiej, bo w sposobie administracyjnym, spotkać można o przyznanie za obywatela polskiego. Istnieje parę możliwości, kiedy można skorzystać taką metodę, świadczy o niej dokładnie Art. 30 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo Polskie Białogard

1. O uznanie obywatelstwa może nastąpić cudzoziemiec, który odbywa w Polsce minimum rok na zasadzie dania na pobyt stały uzyskany w klubie z posiadaną Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem. Najczęściej o Kartę Polaka są kobiety z naszymi korzeniami, które zamieszkują na placu byłego Związku Radzieckiego, głównie na Ukrainie, Białorusi albo na Litwie.

2. Jeśli cudzoziemiec przebywa nieskończenie na pole Polski, zaś jego pobyt opiera się na daniu na osiedlenie się, daniu na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na zasadzie prawa stałego pobytu, i może przyjść o uznanie obywatelstwa. Osoba starająca się o obywatelstwo pragnie być pewne i trwałe źródło dochodu oraz tytuł prawny do mieszkania/domu. Spośród ostatniego trybu skorzystać mogą i cudzoziemcy, którzy tworzą co kilka od 3 lat w ruchu małżeńskim z Polakiem/Polką czy nie są żadnego obywatelstwa. Obywatelstwo Polskie Białogard

3. O przyznanie za obywatela polskiego mogą starać się goście ze statusem uchodźcy, którzy używają w Polsce minimum 2 lata i stanowią prawo do osiedlenie się.

4. Za obywatela polskiego że zostać również uznane dziecko, którego rodzic jest rezydentem Polski lub używa na pole RP na zasadzie dania na osiedlenie się lub posiada prawo stałego pobytu, a drugi rodzic, który nie ma obywatelstwa polskiego wyraził wiedzę na przyjęcie dziecka za obywatela naszego świecie. Podobnie wygląda sytuacja, gdy jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo krajowe i mama się o przyznanie za obywatela polskiego własnego dziecka.

5. Wystąpić o uznanie obywatelstwa może i cudzoziemiec, który legalnie żyje w Polsce nieprzerwanie od minimum 10 lat i ma zezwolenie na osiedlenie się, pozwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu oraz ma solidne i estetyczne źródło dochodu oraz tytuł prawny do domu mieszkalnego. Obywatelstwo Polskie Białogard

Pozwolenie na człowieka polskiego – procedura
Wniosek o przyznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem zwraca się do wojewody, który stanowi jednocześnie pierwszą instancją postępowania. Zwykle – jeśli wniosek jest dosyć prawy i potwierdzony dokumentami – z uznaniem za obywatela polskiego nie jest kłopotu. Wojewoda może skończyć wniosek tylko to, gdy uzna, razem z ustawą, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy może posiadać niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa oraz czasie publicznego. Co ważne, jako iż istnieje to procedura administracyjna, proszącym o przyznanie za Polaka przysługuje odwołanie od decyzji wojewody do nowej instancji, którą stanowi MSWiA. Ostateczną podróż do przyjęcia obywatelstwa zamyka negatywne orzeczenie sądu administracyjnego, do jakiego można wycofać się od negatywnej decyzji MSWiA.

Za wydanie opinii o przyznaniu za obywatelstwa polskiego zapłacić trzeba 219 złotych (jeśli wojewoda wyda negatywną decyzję, ilość taż istnieje prowadzona).

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – wniosek do Prezydenta RP
Bardzo trudniej uzyskać obywatelstwo polskie wnioskując do Prezydenta RP o jego danie. Plus obecne nie tylko dlatego, że decyzja Prezydenta RP jest niezaskarżalna i ostateczna, ale i dlatego, iż nie ma norm prawnych, które nakazują prezydentowi wydanie wiedze na przyjęcie obywatelstwa w chłodnym czasie. Zwykle procedura – od złożenia wniosku do jego dopuszczenia – może istnieć nawet rok. Z dodatkowej jednak strony ta ścieżka do polskiego obywatelstwa jest przyjemniejsza dla tych, jacy nie legitymują się odpowiednio długim legalnym pobytem w własnym regionu, a z dalekich przyczyn chcą bronić się obywatelami Polski. Obywatelstwo Polskie Białogard

Kto może przyjść o obywatelstwo polskie?
Wnioski o przyznanie obywatelstwa polskiego można tworzyć w kraju (do wojewody w miejscu zamieszkania) lub przez polskie konsulaty za granicą. W niniejszym fakcie trzeba przygotować się na ważne koszty – złożenie wniosku kosztuje 360 euro. Do ostatniego trzeba doliczyć koszty tłumaczenia dokumentów, ich uprawnienia oraz notarialnego uwierzytelnienia podpisów.

Uwaga: Jeśli składający dokumenty o obywatelstwo polskie posiadają dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to dzieci te muszą wyrazić wiedzę na zmianę obywatelstwa, w wypadku młodszych dzieci zgoda taka nie jest wymagana.

Obywatelstwo Polskie Białogard

Obywatelstwo polskie – jakie dokumenty trzeba zrobić
Osoba starająca się o uznanie obywatelstwo musi zrobić szereg dokumentów. Oprócz wniosku, kolorowego zdjęcia, będą owo m. in zezwolenie na pobyt stały, paszport, dokumenty potwierdzające zawodowe i mocne dochody, zaświadczenie o prawie do domu (wystarczy np. umowa najmu), decyzja o daniu Karty Polaka (jeśli taka jest), statusu uchodźcy (jeśli został nadany), akty urodzenia i małżeństwa wydane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa we sądzie muszą uzasadnić, dlaczego chcą osiągnąć polskie obywatelstwo.

Uwaga: Wśród dokumentów, jakie trzeba złożyć we efektu należy również przedstawić zaświadczenie o nauki języka polskiego na etapie B1 – działa to i cudzoziemców, obywateli unijnych ze statusem rezydenta długoterminowego. Certyfikat musi zostać wydany przez Państwową Komisję do stwórz Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Innego. Praktyka pokazuje, iż to niepowtarzalny z warunków, które najtrudniej spełnić cudzoziemcom. Obywatelstwo Polskie Białogard

Zobacz również Obywatelstwo Polskie jak uzyskać?

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments